FELHÍVÁS


az szja 1 %-nak felajánlására és az ÁTALVETŐ folyóirat előfizetésére


Először is nagyon szépen megköszönjük azoknak az embereknek, akik eddig is a személyi jövedelemadójuk 1%-át az Erdélyi Körök Országos Szövetségének ajánlották fel.
Kérjük, eddigi támogatóinkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át civil szervezetünk számára ajánlják fel, ezzel is támogatva a magyar kultúrát és hagyományt, ezen belül az erdélyi magyar hagyományokat. Számítunk minden jó szándékú magyar emberre, ezen belül az erdélyi magyar emberekre, vagy akik a történelmi viszontagságok miatt elhagyták szép szülőföldünket, Erdélyt.
Keressen minket bátran és kitartóan ! Vegye fel az alkotó közösségi munka fonalát!
Tájékoztatni szeretnék, hogy az szja 1%-át, az EKOSZ alábbi adószámán lehet feltüntetni:

19110114-1-13


Felhívom a figyelmet arra, hogy az Erdélyi Körök Országos Szövetsége 1991-től kiadja az Átalvető folyóiratot, mely kiadvány az általános magyar értékek mellett, a sajátos erdélyi magyar kultúrát, hagyományt, történelmet közvetíti is ápolja. Történelmi vonatkozású írásaink közül kiemelt helyen szerepel a nemzettudat ápolása, az erdélyi oktatás, egészségügy és általában minden olyan terület, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy magyarnak maradhassunk meg a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban.
Az EKOSZ banki számlaszáma az alábbi: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Ügyfél: 00633999 ERDÉLYI KÖRÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Számlaszám: 10918001-00000063-39990003 HUF
Az Átalvető folyóirat megrendelése és fenntartása ügyében a jelzett számlaszámra lehet utalni.
Az Átalvető folyóirat éves előfizetése 2016-tól postai és egyéb költségek miatt 2000 Ft, melyért 4 db lapot kapnak negyedévente, aki pedig adományt is tud adni, azt természetesen feltűntetjük a lapban, szokásunkhoz híven. Kérem tisztelettel, hogy minél többen terjesszék és rendeljék meg a lapunkat.
A sárga csekkeket 2018. decemberében kiküldtük, az Átalvető folyóirattal együtt.
Mindenkit arra kérünk, hogy akár banki utalás, akár postai csekken fizetik be az Átalvetőt, ne mulasszák nevük mellett feltüntetni a pontos címet.
Budapest, 2018. december 30.

Sok szeretettel:

dr. Szekeres Sándor, elnök